Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Εισαγωγή

Το www.ganopharm.com είναι η «Ιστοσελίδα» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» για την παρουσίαση και διανομή προϊόντων μέσω Διαδικτύου, ιδιοκτησίας της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «Ganopharm Ελλάς Μ.ΙΚΕ» με την εμπορική επωνυμία «GANOPHARM», που βρίσκεται στο Λαύριο (Κουντουριώτη 19, ΤΚ 19500, Λαύριο).

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που φέρει τα εμπορικά σήματα «Ganopharm», «Ganophen», «SempreGiovane», «Massimo's», το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση web www.ganopharm.com .

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «επισκέπτης», «χρήστης» ή «πελάτης», ανάλογα με το αν περιορίζεται στην επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή εάν επίσης πραγματοποιούν παραγγελίες και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που αναφέρονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, ευθύνεται να απόσχει από την επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Β.1. Οροι χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών ελεύθερα μέσω του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου όποτε το κρίνει απαραίτητο. Υποχρεούται ωστόσο να ενημερώνει τους καταναλωτές για τυχόν αλλαγές μέσω των σελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Β.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Αυτό περιλαμβάνει πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για τα οποία η εταιρεία έχει αποκτήσει δικαιώματα χρήσης για τις αποκλειστικές της ανάγκες και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγων έργων με βάση αυτό το περιεχόμενο, καθώς και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος, απαγορεύεται αυστηρά. Η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η αποκάλυψη, η διανομή ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο ή μέθοδο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησία. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με την εμπορική επωνυμία Ganopharm ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτα μέρη, αποτελούν ιδιόκτητα στοιχεία της εταιρείας ή τρίτων, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παραχωρεί καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης σε τρίτους.

Β.3. Ευθύνη Εταιρείας

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή ότι δεν θα προκύψουν τεχνικά λάθη λόγω της φύσης του Διαδικτύου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που προκύπτουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών τους, λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης/πελάτης στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη στις τιμές ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Περαιτέρω, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Β.4. Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο για α. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, β. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γ. αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή άλλων τρίτων. Η ευθύνη για τη γενική χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση του δικτυακού τόπου οδηγεί αυτόματα στον τερματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Β.5. Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας διέπονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους που ρυθμίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές και παρέχονται στην εταιρεία μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες του ιστότοπου επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λάβουν ενημερωτικά email.

Β.6. Παραγγελία μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως που ρυθμίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η δυνατότητα έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται στον χρήστη/πελάτη εφόσον είναι νομικά ικανός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δεκαοκτώ έτος της ηλικίας του και δεν έχει δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με σύναψη σύμβασης πώλησης). Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων μπορούν επίσης να υποβάλουν παραγγελίες, ενώ η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον κηδεμόνα ή τον θεματοφύλακα την ακύρωση οποιωνδήποτε παραγγελιών από νομικά ανίκανα άτομα.

Η διαδικασία παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένης φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης παρέχεται στον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να κάνουν αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η εταιρεία προσφέρει τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

  • Αντικαταβολή (μόνο για Ελλάδα) κατά την παράδοση του προϊόντος.

  • Χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners.

  • Μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

  • Μέσω Paypal.

  • Με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα Γεράσιμος Τσιώλης:

    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR3201721670005167076001294 | BIC: PIRBGRAA

Ο καταναλωτής ενημερώνεται από την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του, για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τα έξοδα αποστολής, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, την πιθανή τιμή προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας του, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Οι τιμές που αναγράφονται κάτω από κάθε προϊόν στους σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή.

Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω συναλλαγματικών διαφορών, δασμών κ.λπ., για τις οποίες η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Β.7. Ακύρωση Παραγγελίας

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την τοποθέτησή της. Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ τηλεφωνικά στο +30 22920 60153.

Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας περιόδου, η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Β.8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο που επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη. Εάν ο λόγος της επιστροφής αφορά λάθος της εταιρείας, η εταιρεία δεσμεύεται να καλύψει το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς καμία παραβίαση της συσκευασίας του και φροντίζοντας να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μετά από έγκριση της εταιρείας.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο επιστροφής, η επιστροφή των χρημάτων του πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία.

Εάν ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, η εταιρεία αναλαμβάνει να αποστείλει courier στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο πελάτης για την ανάκτηση της παραγγελίας με δικά της έξοδα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει την παραγγελία χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Μόλις αποσταλεί το προϊόν προς επιστροφή από τον πελάτη, η εταιρεία θα το παραλάβει εντός 1-2 εργάσιμων ημερών (ισχύει για επιστροφές εντός Ελλάδας μέσω ΕΛΤΑ Courier). Εάν ο πελάτης επιλέξει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ταχυμεταφορών, η εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση σχετικά με τους χρόνους παράδοσης του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Με την παραλαβή του προϊόντος διεκπεραιώνεται έγκαιρα το αίτημα του πελάτη και ενημερώνεται μέσω email ή τηλεφωνικά.

Γ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στη Ganopharm, σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.ganopharm.com . Αυτό το κείμενο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή απλώς «Δήλωση», εξηγεί με απλούς και σαφείς όρους πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε οικειοθελώς.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά αυτή τη Δήλωση για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

Γ.1. Γενικός

Η εταιρεία συλλέγει και διατηρεί αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που μας αποκαλύπτετε εισάγοντας προσωπικές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία ή παρέχοντας τις απαντήσεις σας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από την εταιρεία, στις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να συμμετάσχετε. Ως μέρος της υποχρέωσής μας να προστατεύσουμε και προστατεύει τα στοιχεία των πελατών, η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είτε ηλεκτρονικά από αυτόν τον ιστότοπο είτε μέσω επικοινωνίας/συνεργασίας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η εταιρεία συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς οικειοθελώς προκειμένου να εκπληρώσει τα αιτήματά σας, να σας κρατήσει ενήμερους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να σας εξυπηρετήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες και θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη συλλογή τους.

Γ.2. Συλλογή & Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η απόκτηση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο όταν επιλέξετε να τα παρέχετε οικειοθελώς. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει την ιστοσελίδα της με τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Οι επισκέπτες του ιστότοπου καλούνται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μόνο όταν θέλουν να κάνουν μια παραγγελία, να εγγραφούν στον ιστότοπο ή/και να στείλουν email στην εταιρεία. Η εταιρεία συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που μας δίνουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους ως πελάτης, (2) πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες για την επεξεργασία της παραγγελίας τους μέσω του www.ganopharm.com . Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί το όνομα, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Πρόσθετες, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής ή χρέωσης ή συγκεκριμένα αιτήματα, ενδέχεται να απαιτούνται κατά τη διαδικασία συλλογής. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την υποβολή της φόρμας για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας σας στην τοποθεσία σας, (ii) την επαλήθευση και ταυτοποίηση του πελάτη σε οποιαδήποτε απαραίτητη περίπτωση, (iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία, (iv) ειδικές προσφορές από την εταιρεία, (v) παραδόσεις δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες επικοινωνίες από την εταιρεία στέλνοντας το αίτημά σας μέσω email στο info@ganopharm.com .

Γ.3. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δώσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε συγκεκριμένες πληροφορίες, η εταιρεία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διαγράψει αυτές τις πληροφορίες από τα αρχεία της αμέσως. Για την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές να είναι όντως ο ίδιος χρήστης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναφέρετε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου ή για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω email στο info@ganopharm.com . Η τροποποίηση ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να γίνει μέσω του www.ganopharm.com («Εργαλεία GDPR»). Η εταιρεία θα κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας στον ιστότοπο εξαρτάται από εσάς.

Γ.4. Ανασκόπηση της Δήλωσης

Η εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς τον ιστότοπό της, τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της, καθώς και αυτή την πολιτική. Σας συνιστούμε να διαβάζετε περιοδικά αυτήν την πολιτική για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Αυτή η πολιτική θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου που κοινοποιούνται μέσω αυτής.

Δ. Πολιτική cookies

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies κατά την επίσκεψή σας στο www.ganopharm.com . Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε αποδεχτεί και ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies μας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies εδώ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ganopharm.com .

Επωνυμία εταιρείας: Ganopharm Greece LLC
ΑΦΜ: 800626397
ΔΟΥ: Κορωπί
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 19, 19500 - Λαύριο.