Πολιτική Επιστροφών

1. Επιστροφές προϊόντων
Δικαίωμα Υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως συμβάσεις του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους, μόνο και μόνο επειδή άλλαξαν γνώμη. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα απευθείας στις εγκαταστάσεις της Ganopharm που βρίσκονται Κουντουριώτες 19, Λαύριο 19500. Σε περίπτωση διαδικτυακών παραγγελιών, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε τηλεφωνικά (τηλ: 22920 60153) είτε με αποστολή email προς την info@ganopharm.com πριν την επιστροφή των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να προσδιορίσει λόγους, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών (στην περίπτωση των υπηρεσιών) ή από την παράδοση (στην περίπτωση των προϊόντων) ή την παραλαβή (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει « παραλαβή από το κατάστημα») του προϊόντος, και σε περιπτώσεις όπου πολλά αγαθά παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη σε μία παραγγελία αλλά παραδόθηκαν χωριστά ή σε διαφορετικούς χρόνους από την αρχική παράδοση, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά (εφεξής ως «Αποχώρηση»).

(β) Αυτή η υπαναχώρηση είναι αδικαιολόγητη και ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Συγκεκριμένα, το επιστρεφόμενο προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση («σαν καινούργιο») όπως ήταν πριν την πώληση, στην αρχική του συσκευασία (κουτί, πλαστικό, αφρός κ.λπ.), η οποία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκισίματα ή ζημιές/αλλοιώσεις και θα πρέπει να περιέχει όλο το περιεχόμενο της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να αποδεχτείτε την επιστροφή του προϊόντος, πρέπει να προσκομιστεί η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το άτομο που αγόρασε αρχικά το προϊόν και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην απόδειξη αγοράς.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το κόστος που επιβαρύνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος στον Πελάτη και για τα έξοδα αποστολής επιστροφής.

(δ) Η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να γίνεται εγγράφως, είτε με αποστολή της στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ("GANOPHARM ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ", Κουντουριώτες 19, Λαύριο 19500) είτε με αποστολή της ηλεκτρονικά στο info@ganopharm.com ή ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού συνδέσμου, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της υπαναχώρησης αμέσως μόλις την λάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που γνωστοποίησε την υπαναχώρησή του σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της Ganopharm. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης, μπορεί να παραλάβει το προϊόν για επιστροφή από την τοποθεσία του Πελάτη, χρεώνοντας τον Πελάτη 5€ για την υπηρεσία.

(στ) Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το τίμημα που έλαβε. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού λάβει την πληρωμή από την τράπεζα, θα ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της επιστροφής χρημάτων, η οποία ρυθμίζεται από τη σύμβαση μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Σε περιπτώσεις που ο Πελάτης είχε επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή χρημάτων θα γίνει από οποιοδήποτε κατάστημα Ganopharm της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για προϊόντα που αγοράστηκαν με καταναλωτική πίστη, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω αδυναμίας ακύρωσης της καταναλωτικής πίστης. ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ισοδύναμης αξίας για την αγορά άλλων προϊόντων.

(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η ΕΤΑΙΡΙΑ έλαβε αποδεδειγμένη ειδοποίηση για την υπαναχώρηση.

(η) Δεν επιστρέφεται κανένα κόστος παράδοσης, εκτός εάν ο Πελάτης επιλέξει μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

(i) Ο Πελάτης είναι υπόχρεος να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν χρησιμοποίησε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από τον απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών κατά την περίοδο που προηγήθηκε της δήλωσης υπαναχώρησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη για την αποζημίωση ακόμη και μέσω αμοιβαίου συμψηφισμού. Σε περίπτωση υπαναχώρησης που αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ποσό ανάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, τυχόν σχετικές συμβάσεις λήγουν αυτόματα, χωρίς κόστος για τον Πελάτη.

(ι) Ένα προϊόν που πωλείται με ένα επιπλέον δώρο πρέπει να επιστραφεί με το πρόσθετο δώρο. Διαφορετικά, η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

2. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
σύμφωνα με το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994 Το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν η τιμή των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα Ganopharm και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα Ganopharm, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι έγινε εξ αποστάσεως.

  2. Προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως είδη προσωπικής φροντίδας.

  3. Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.

  4. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί πλήρως μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και με την αναγνώριση του Πελάτη ότι θα χάσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

9. Απαιτήσεις που προκύπτουν από ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων

Η υπαναχώρηση που ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που στερούνται συμφωνημένων ιδιοτήτων, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Απαιτήσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων Η απόσυρση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 της παρούσας διάταξης δεν ισχύει για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που στερούνται συμφωνημένων ιδιοτήτων που καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

2.1. Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων

Σε περιπτώσεις ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του προϊόντος («νομική εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται, κατά την επιλογή του: α) να απαιτήσει, χωρίς να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος, την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόν με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογα έξοδα, β) να ζητήσει μείωση τιμής ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός εάν αφορά ένα μικρό πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρηθεί ότι ένα χαρακτηριστικό έχει συμφωνηθεί, πρέπει να συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να προβεί σε τέτοια ενέργεια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης εντοπίσει ελάττωμα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την ίδια ημέρα παράδοσης ή την επόμενη εργάσιμη, στο 210-7235262 ή στο email info@ganopharm.com . Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να προβεί σε προηγούμενη διάγνωση του προϊόντος από ειδικευμένους τεχνικούς.

Περιορισμός Ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση ούτε διασφαλίζει την καταλληλότητα του προϊόντος για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

2.2. Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή

Τα νέα προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται από υποχρεωτική γραπτή εγγύηση («εμπορική εγγύηση») από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή την επιχείρηση που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή την επιχείρηση που παρουσιάζεται ως τον κατασκευαστή («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι εξής: